APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Henvendelse vedr. kontrolafgift eller administrationsgebyr

1: Oplysninger om kontrolafgiften/adm.gebyret

Du finder løbenummer og registreringsnummer på kontrolafgiften/administrationsgebyret. Se et eksempel på hvor du finder numrene her.
Løbenummer består udelukkende af tal og er ni cifre langt.

OBS: Hvis du har modtaget mere end én kontrolafgift/administrationsgebyr, skal du oprette en henvendelse på hver kontrolafgift/administrationsgebyr. Henvendelsen registreres og behandles kun på det i nedenstående felt angivne løbenummer. Sagen er i bero når du modtager bekræftelse på henvendelsen.

Du finder løbenummeret øverst på kontrolafgiften/adm.gebyret i højre hjørne. Nummeret starter med 100 og består i alt af ni cifre.
Tilladte tegn er: 0-9
Indtast venligst dit registreringsnummer/nummerplade

2: Oplysninger om personen der henvender sig

Tilladte tegn er: 0-9
Indtast venligst dit telefonnummer
Vælg venligst nedenfor...

3: Oplysninger om personen der førte køretøjet

Udfyld venligst nedenstående oplysninger om føreren. Indtast venligst dine egne informationer, hvis du selv førte køretøjet.

OBS: Den oplyste fører modtager en kopi af henvendelsen, inklusiv alle indtastede oplysninger, på den oplyste e-mailadresse.
Vi gør opmærksom på, at besvarelsen på henvendelsen vil blive fremsendt til oplyste fører. Såfremt kravet ønskes rettet til dig, og ikke til oplyste fører, skal dette angives i henvendelsen.

Tilladte tegn er: 0-9

4: Angiv supplerende oplysninger

Du har nedenfor mulighed for at forklare dit synspunkt. Du har endvidere mulighed for at vedhæfte dokumentation i form af en eller flere filer. Dokumentation vil blive sendt sammen med din henvendelse. Vær venligst opmærksom på, at fremsendt dokumentation vil indgå i sagens materiale, og vil danne grundlag for vores vurdering af sagen, hvorefter vi vil fremsende et skriftligt svar.

OBS! Det er vigtigt, at du ikke fremsender materiale/dokumentation med CPR-nummer eller andre personfølsomme oplysninger, f.eks. indkaldelse til undersøgelser.
En indkaldelse er ikke nødvendig for sagsbehandlingen, og vil blive slettet i henhold til GDPR.

Fremsendelse af personfølsomme oplysninger, herunder indkaldelse, kan forsinke svaret på din henvendelse.

Resterende tegn: 250
OBS! Det er vigtigt, at du ikke fremsender materiale/dokumentation med CPR-nummer eller andre personfølsomme oplysninger, f.eks. indkaldelse til undersøgelser. En indkaldelse er ikke nødvendig for sagsbehandlingen, og vil blive slettet i henhold til GDPR.
Fjern filer
Tilladte filtyper: .doc,.docx,.gif,.jpg,.jpeg,.bmp,.png,.pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Underretning om behandling af afgivne oplysninger

Når du registrerer dig på indeværende side, godkender du, at vi opbevarer og behandler de oplysninger, som du oplyser.

Som registreret har man ret til at gøre indsigelse, ligesom man kan få rettet, blive bekendt med og få slettet oplysninger der er registreret, efter reglerne herom.

Læs mere om vores persondatapolitik her.